Školenia

  • školenia zamestnancov vo Vašej spoločnosti na základe požiadavky klienta v oblasti životného prostredia
  • zvyšovanie povedomia zamestnancov Vašej spoločnosti o environmentálnej politike pravidelnými školeniami
  • školenie zamestnancov-odpadových hospodárov a vedúcich pracovníkov výroby vo Vašej spoločnosti