O nás

O nás

Volám sa Mária Hrmová, žijem v krásnom meste Nitra na úpätí vrchu Zobor, ktorý je súčasťou pohoria Tríbeč. Nitriansko je známa poľnohospodárska oblasť Slovenska. Narodila som sa v Partizánskom a vyštudovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, popri zamestnaní krajinné inžinierstvo.

V úvode mojej kariéry som hľadala oblasť, v ktorej by som sa mohla plne realizovať. Mojou podstatou vždy bola zodpovednosť, pomoc druhým a lepšie životné prostredie. Tak som po istom čase nadviazala na moje vedomosti zo štúdií a spojila som ich s 11 ročnou praxou v oblasti ekológie, konkrétne v odvetví odpadového hospodárstva.

 

Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas môjho pôsobenia v rôznych spoločnostiach mi učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie.

Je to rozmanitá práca, v ktorej neexistuje stereotyp. Každý klient potrebuje jedinečné riešenie. Dnes môžem skonštatovať, že sa považujem za špecialistu v odvetví odpadového hospodárstva na Slovensku. Neustále si dopĺňam vedomosti v legislatíve a predpisoch na odpadové hospodárstvo, čím získavam úžasný rozhľad. Klient u mňa získa nielen analýzu jeho súčasného stavu, ale aj konkrétne riešenie s odpadmi ostatnými, nebezpečnými a tiež aj s odpadmi vhodnými na recykláciu-druhotnými surovinami.

EnviroConsulting

Podstata môjho podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti ekologických služieb. Klient mojimi službami získa komplexný balík služieb v odpadovom hospodárstve, s vysokým technickým štandardom realizácie. Dokážem zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka. Zosúladiť existujúce procesy v zmysle platných predpisov slovenskej legislatívy. V prípade zistených nedostatkov, ponúknuť riešenie na mieru, vrátane servisu. Vďaka mojim dlhoročným skúsenostiam sa dokážem postarať aj o najnáročnejšieho zákazníka.

Čo na mne klienti oceňujú?

Považujem sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť. Mám bohaté skúsenosti zo vzťahového manažmentu s klientmi a manažovania obchodných a prevádzkových procesov. Moja vrodená empatia, komunikačné a prezentačné zručnosti mi umožnili zažiť úspech a nadobudnúť prax v B2B segmente. Roky sa venujem poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve s vysokým technickým štandardom realizácie. Kvalitné vzťahy, ktoré tvorím mi prirodzene umožňujú nadväzovať nové partnerstvá a doručovať riešenia k spokojnosti. Disponujem rýchlou adaptáciou, a preto dokážem flexibilne  pochopiť potreby zákazníka a ponúknuť mu pre neho vhodné riešenie.