Poradenstvo a konzultácia pre súdnych znalcov

  • pre odbor „ochrana životného prostredia-25 00 00“ – 25 03 00 Priemyselný a komunálny odpad
  • posúdenie a konzultácia pre čiastkové otázky znaleckého posudku v príslušnom odbore