Komplexné riešenie Vášho odpadového hospodárstva

  • kontrola tokov odpadov a návrh na zlepšenie efektivity a finančnej úspory pre klienta v závislostí od možností spracovania, zneškodnenia, zhodnotenia vznikajúceho odpadu v danej lokalite
  • podieľanie sa na zlepšovaní súčasného stavu environmentálnej politiky Vašej spoločnosti
  • hľadanie nových riešení na znižovanie produkcie odpadu
  • zlepšenie procesov separácie vzniknutého odpadu, nastavenie zhodnocovania odpadov činnosťami R1-R11 ,R12